"Varje häst är unik"

Du och din häst utgör tillsammans en helhet där inget blir starkare än den svagaste länken. 

Se till att det inte är sadeln som hindrar er framgång. Ta hjälp av en av Amerigo auktoriserad sadelprovare. Har du en gång fått möjlighet att rida din häst i en sadel som samverkar med hästens exteriör som är anpassad till er båda så kommer du inte nöja dig med mindre.

Att rida ska inte kräva all din styrka. Och det gör det inte heller om du, hästen och sadeln samverkar med de fysiska lagarna.